قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

اخبار

تدریس عملکردی دروس توسط همکاران

تدریس عملکردی ریاضی

مبحث: ساخت اعداد سه رقمی با استفاده از بسته‌های صد تایی و  ده تایی


تدریس عملکردی علوم

مبحث: هر نور پیامی دارد

هدف: آشنایی با چراغ راهنمایی و رانندگی

دیدگاه ها

دیدگاه خود را وارد کنید