قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

درباره ما

شرکت فناوران رشد فرهنگ

شرکت فناوران رشد فرهنگ، با مسئولیت محدود با شماره 7507 در تاریخ 7/10/1383 به ثبت رسید و فعالیت خود را در ضمینه‌های عمدتا آموزشی و فرهنگی از سال 1387 آغاز نمود.

این شرکت در سال‌های 1388 و 1389 در زمینه‌ی تامین نیروی انسانی آموزشی و اداری مدارس تابع شهرستان البرز با اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین همکاری نمود.

فناوران رشد فرهنگ، در سال‌های بعد فعالیت خود را به تامین لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات مدارس گسترش داد. سپس با خرید زمین، با کاربردی آموزشی اقدام به احداث دو باب دبستان در قزوین نمود که در حال حاضر تحت عنوان دبستان دخترانه و پسرانه رشد فرهنگ در خیابان نوروزیان کوچه حکمت 58 فعال است.

این شرکت همچنین در فروردین ماه سال 1400 موفق به اخذ مجوز رسمی به شماره 28913 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در برگزاری دوره‌های آموزش معلمان در حیطه‌ی پیش‌دبستانی و آموزش ابتدائی گردید.

مدیرعامل شرکت فناوران رشد فرهنگ در حال حاضر آقای محمدرضا آقاحسینی می‌باشد.

شرکت فناوران رشد فرهنگ

شرکت فناوران رشد فرهنگ، با مسئولیت محدود با شماره 7507 در تاریخ 7/10/1383 به ثبت رسید و فعالیت خود را در ضمینه‌های عمدتا آموزشی و فرهنگی از سال 1387 آغاز نمود.

این شرکت در سال‌های 1388 و 1389 در زمینه‌ی تامین نیروی انسانی آموزشی و اداری مدارس تابع شهرستان البرز با اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین همکاری نمود.

فناوران رشد فرهنگ، در سال‌های بعد فعالیت خود را به تامین لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات مدارس گسترش داد. سپس با خرید زمین، با کاربردی آموزشی اقدام به احداث دو باب دبستان در قزوین نمود که در حال حاضر تحت عنوان دبستان دخترانه و پسرانه رشد فرهنگ در خیابان نوروزیان کوچه حکمت 58 فعال است.

این شرکت همچنین در فروردین ماه سال 1400 موفق به اخذ مجوز رسمی به شماره 28913 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در برگزاری دوره‌های آموزش معلمان در حیطه‌ی پیش‌دبستانی و آموزش ابتدائی گردید.

مدیرعامل شرکت فناوران رشد فرهنگ در حال حاضر آقای محمدرضا آقاحسینی می‌باشد.