قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

دوره‌های ضمن خدمت ارائه شده توسط شرکت فناوران رشد فرهنگ

دوره‌ی ضمن خدمت آموزشی ریاضی و علوم

بر اساس تفاهم نامه مدیریت مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و شرکت فناوران رشد فرهنگ برگزارکننده‌ی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با مجوز سازمان مدیریت استان قزوین دوره‌ی آموزشی ریاضی با کد 91100316 و دوره‌ی آموزشی علوم با کد 91203038 برگزار می شود. داوطلبان واجد شرایط نسبت به ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1401/3/25 اقدام نمایند.