قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

نظرسنجی در رابطه با عملکرد دبستان و پیش‌دبستانی غیر دولتی رشد فرهنگ در نیمسال اول تحصیلی 99-00

باسمه تعالي. سپاس خداوند كريم را كه در سايه همكاري و همراهي اولياي محترم دانش آموزان ايفاي وظيفه مان در حوزه تعليم و تربيت آسان تر شده است. یقین داريم که ارزیابی عملکرد این واحد آموزشی جز با توجه به دیدگاه های اولیای محترم و نظر سنجی از آنان ممکن نخواهد شد. لذا باتوجه به اینکه یکی از راهکارهای رشد کیفی برنامه های آموزشی مدرسه، اطلاع از نظر حضرت عالی با توجه به مشاهدات خود از عملکرد فرزندتان ...