قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

ارزیابی واکنش فراگیران (اثربخشی سطح یک) دوره‌ها / سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با دوره‌ی ضمن خدمت آموزشی ریاضی و علوم

  • 1401/04/09
    1401/04/21
  • وضعیت
    غیر فعال

<p> فراگیر گرامی؛ بهسازی نسبی دوره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی از نظر برگزاری، نیاز به همکاری و مساعدت شما نیاز دارد. پاسخ واقعی به سوالات زیر ما را در این مهم یاری خواهد نمود. لازم به ذکر است نظرات سازنده شما محرمانه بوده و به منزله دستیار ما در برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آتی خواهد بود. </p> <p> عنوان دوره: دوره آموزش ضمن خدمت علوم و ریاضی و علوم </p> <p> تاریخ برگزاری: 28 خرداد الی 7 تیر 1401 </p> <p> مدت ساعت دوره: </p> <p> اهداف دوره: </p>

اطلاعات شما
لیست پرسش‌ها

الف - 1) ارزشیابی مدرس دوره ریاضیالف - 2) ارزشیابی مدرس دوره علومب: محتوا


ج: سازماندهی (امکانات):


د: ارزیابی کلی شما از دوره