قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

اخبار

دبستان رشد فرهنگ در سال 1401 در قاب تصویر


اردوی تفریحی دانش آموزان دبستان رشد فرهنگ قزوین


اردوی علمی دانش آموزان دبستان رشد فرهنگ دخترانه و پسرانه *رشد فرهنگ در سرزمین ربات‌ها*
آموزش چرخه زندگی جانوران مختلف توسط دانش آموزان پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رشد فرهنگ قزوین


آموزش چرخه زندگی جانوران مختلف توسط دانش آموزان پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رشد فرهنگ قزوین.
جشن خودکار پایه سوم دبستان دخترانه رشد فرهنگ قزوین


جشن خودکار پایه سوم. با تشکر از سرکار خانم جامی فر و خانم قاجار.
تشویق برگزیدگان مسابقه فوتبال با اهدای جایزه و لوح تقدیر دانش آموزان دبستان پسرانه رشد فرهنگ قزوین به مناسبت اعیاد شعبانیه


تشویق برگزیدگان مسابقه فوتبال با اهدای جایزه و لوح تقدیر دانش آموزان به مناسبت اعیاد شعبانیه.
دیدگاه ها

دیدگاه خود را وارد کنید