قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 58
rfarhangschool@gmail.com
028-33677020

اخبار

برگزاری کلاس‌ ضمن خدمت بخوانیم و بنویسیم؛ پایه دوم
برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت آموزش بخوانیم و بنویسیم، پایه‌ی دوم ابتدایی، در دومین دوره‌ی از کلاس‌های ضمن خدمت شرکت فناوران رشد فرهنگ، با حضور معلمان مقطع ابتدایی استان قزوین، به روایت تصویر
دیدگاه ها

دیدگاه خود را وارد کنید